SZYBKIE LINKI:

Wiedza i edukacja

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

Jak zarejestrować i wykupić licencje

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowego systemu księgowego ZMIENIŁ SIĘ SYSTEM PRZYJMOWANIA OPŁAT za rejestracje i licencje klubów, zawodników oraz koni.

Opłaty za rejestracje i licencje można dokonać TYLKO na podstawie otrzymanej z biura PZJ drogą mailową FAKTURY, na której będzie wskazane specjalnie utworzone dla tych opłat KONTO.

Faktura zostanie wystawiona i wysłana w momencie otrzymania kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów.

W przypadku rejestracji i licencji klubów oraz zawodników, a także zmiany barw klubowych można zeskanować komplet wymaganych i podpisanych dokumentów oraz wysłać drogą mailową na adres oplaty@pzj.pl.

W przypadku dokumentów dotyczących koni należy wysłać oryginały pocztą tradycyjną do biura PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D ).

PO OTRZYMANIU FAKTURY należy przesłać drogą mailową na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania opłaty za fakturę z podanym w tytule przelewu numerem tej faktury. Oznaczać to będzie rozpoczęcie procedury rejestracyjno- licencyjnej.

Formalnym potwierdzeniem posiadania licencji lub dokonania zmian jest WPIS w zestawieniach aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia).

Wszystkie niezbędne DRUKI są zamieszczone na stronie internetowej PZJ w zakładce REJESTRACJE I LICENCJE (kliknąć w zakładkę REJESTRACJE I LICENCJE).    >   Link do zakładki Druki Rejestracylne 

Celem znacznego przyspieszenia procesu rejestracji oraz przyznawania licencji zawodnika i zmiany barw klubowych zachęcamy do przesyłania kompletu zeskanowanych podpisanych dokumentów na ADRES MAILOWY: oplaty@pzj.pl     Przypominamy, że wyjątek stanowią paszporty koni, które należy przesyłać poczta tradycyjną.

Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty faktury na numer konta w niej podany. Przypominamy, że faktura będzie wystawiona drogą mailową po otrzymaniu wszystkich prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Uprzejmie informujemy o ZMIANIE DOTYCZĄCEJ PASZPORTÓW podyktowanej wymogami FEI

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia.

Paszport urzędowy jest wydawany przez związek hodowlany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi PASZPORT URZĘDOWY jest jedynym dokumentem identyfikacyjnym konia.

Uwaga: od 10.05.2017 roku PZJ nie wydaje paszportów sportowych.

Uwaga: Możliwość opłat przez sklep internetowy z dniem 01.05.2017 r. została zlikwidowana

W razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Krac  - Rejestracja i Licencje – 8.30 do 16.30 – 22 417 67 02 / 22 417 67 00 wew. 1 - adres mailowy- opłaty@pzj.pl

Anita Opiłowska – Rejestracje i Licencje – 8.30 do 16.30 – 22 417 67 16/ 22 417 67 00 wew. 1 - adres mailowy – opłaty@pzj.pl

Waleria Zawadzka – Rejestracje i Licencje – 8.30 do 16.30 – 22 417 67 04/ 22 417 67 00 wew. 1 - adres mailowy - opłaty@pzj.pl