SZYBKIE LINKI:

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.07.2016

Obradujący w Lesznie w dniu 30.07.2016 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZJ uchwalił zmiany w Statucie Polskiego Związku Jeździeckiego.

Wyniki głosowania: głosów ZA - 53, głosów PRZECIW - 0 , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 1.

Następnie Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PZJ w głosowaniu tajnym 38 głosami ZA na Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego wybrano Pana Henryka Święcickiego.

Na Członka Zarządu Polskiego Jeździeckiego wybrano Pana Marcina Podporę.
Wyniki głosowania: 32 głosów ZA i 19 głosów PRZECIW.