SZYBKIE LINKI:

Statut PZJ - wersja uchwalona na NWZD PZJ w dniu 30.07.2016 w Lesznie

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.08.2016

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 30 lipca 2016 r.

§ 1.   Uchwala się tekst jednolity Statutu PZJ, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Upoważnia się Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego do dokonania korekt redakcyjnych przyjętych zmian lub innych korekt, które wynikają z wymagań organu nadzoru lub sądu rejestrowego.

 

>  Tekst jednolity statutu Polskiego Związku jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 30 lipca 2016 r. przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego