SZYBKIE LINKI:

Kalendarz Centralny PZJ- 2017

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

31.08.2016

Informujemy, że do 31.10.2016 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do organizacji zawodów ogólnopolskich (międzynarodowych do 31.08.2016) Kalendarza Centralnego PZJ - 2017. Następnie Zarząd PZJ zatwierdzi Kalendarz Centralny na 2017 rok. Złożenie wniosku skutkuje jedynie umieszczeniem planowanych zawodów w Projekcie Kalendarza Centralnego PZJ - 2017, a w przypadku zawodów międzynarodowych również umieszczeniem w kalendarzu FEI - 2017. Przy zatwierdzaniu Kalendarza Centralnego PZJ - 2017 wnioski Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec PZJ nie będą rozpatrywane. W przypadku zawodów międzynarodowych wnioski Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiazania wobec PZJ nie będą rozpatrywane przy zatwierdzaniu Kalendarza Centralnego PZJ - 2017 i zostaną wycofane z Kalendarza FEI. Ewentualne finansowe skutki tego wycofania powstałe ze strony FEI obciążą Organizatora, który złożył wniosek o przyznanie prawa do organizacji zawodów miedzynarodowych, mając nieuregulowane zobowiązania wobec PZJ.