SZYBKIE LINKI:

Licencje Osób Oficjalnych

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.12.2016

 

KS PZJ przypomina sędziom, gospodarzom toru, delegatom technicznym, którym ważność licencji osoby oficjalnej kończy się z dn. 31/12/2016, o konieczności dopełnienia formalności związanych z przedłużeniem licencji na kolejne lata. Brak tej licencji może spowodować problem z pełnieniem funkcji na zawodach do czasu zakończenia procesu jej przedłużenia.

KSPZJ