SZYBKIE LINKI:

Rada ds. Kompetencji Sektora Sportowego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.06.2017

W dniu 23 maja 2017, w Instytucie Sportu – PIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego. Prace Rady odbywają się w ramach projektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach i możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. Udział wzięło ponad 30-tu przedstawicieli różnych środowisk sektora kultury fizycznej. Projekt jest realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy z partnerami społecznymi. Międzynarodowym koordynatorem projektu jest European Observatoire of Sport and Employment (EOSE). Po cennej dyskusji wskazano cele i powołano siedmioosobowy Zarząd Rady. Nominację Dyrektora Instytutu Sportu – PIB na stanowisko przewodniczącej Rady otrzymała Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu został Pan Piotr Marek (Instytut Sportu – PIB).

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Poniżej pełna lista członków Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

Zarząd Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:

• Żyśko Jolanta Przewodnicząca Rady, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;

• Marek Piotr Koordynator projektu, Instytut Sportu – PIB;

• Cierpiał-Wolan Marek, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;

• Pawlak Gabriel, Polski Związek Trenerów Personalnych;

• Ratajczak Joanna, Uniwersytet Szczeciński;

• Siniarski-Czaplicki Michał, Uniwersytet Łódzki;

• Tauber Maciej, Instytut Badań Edukacyjnych.

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:

• Brachfogel Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;

• Butkiewicz Michał, Edukacja i Praca; • Czarnecka Danuta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

• Groffik Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Personalnych;

• Hertel Marek, Łódzki Związek Piłki Siatkowej;

• Huciński Tadeusz, Polski Związek Koszykówki;

• Jaszczur-Nowicki Jarosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;

• Korpak Bartłomiej, Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny;

• Kowalski Ryszard, TKKF Toruń;

• Krawczyński Marcin,

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku;

• Kurkiewicz Andrzej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

• Lech Andrzej, Polska Izba Firm Szkoleniowych;

• Makaruk Hubert, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;

• Malinowska Ewa, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;

• Nowak Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;

• Panfil Łukasz, Wyższa Szkoła Coachingu we Wrocławiu;

• Perkowski Krzysztof, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;

• Piątek Andrzej, Polski Związek Kolarski;

• Rutecka Alicja, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego;

• Skrzypczyk Rafał, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;

• Skubis Jacek, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo, Polski Związek Judo;

• Szeliga Łukasz, Polski Związek Sportowców Niepełnosprawnych "START";

• Szumilewicz Anna, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;

• Szymczak Agnieszka, Instytut Badań Edukacyjnych;

• Świderek Alojzy, Polski Związek Piłki Siatkowej;

• Świebocka-Nerkowska Anna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

• Włodarczyk Urszula, Instytut Sportu – PIB;

• Wojciechowski Tadeusz, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji;

• Żukowski Ludwik, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Osoby wspierające:

• Wosik Rafał, obsługa prawna;

• Batorzyńska Paulina, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;

• Mazur Zuzanna, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;

• Kaleńczuk Łukasz, student studiów doktoranckich AWF Warszawa.