SZYBKIE LINKI:

Komunikat w związku w wprowadzaniem nowego systemu szkoleniowego,

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.06.2017

W związku w wprowadzaniem nowego systemu szkoleniowego, RSJ w porozumieniu z Zarządem PZJ zaprasza wszystkich zainteresowanych organizowaniem kursów instruktorskich oraz szkoleń licencyjnych do nawiązywania współpracy z PZJ w oparciu o poniższe wymagania.

Zarówno szkolenia licencyjne, jak również kursy instruktorskie mogą odbywać się w ośrodkach posiadających certyfikat PZJ.

Dla kursów Instruktorskich wymagany jest Certyfikat I kategorii, lub za zgodą RSJ PZJ II kat.

Wykładowcami muszą być osoby wpisane przez RSJ na listę szkoleniowców – wykładowców.

Tworzenie tej listy opierać się będzie o następujące kryteria:

1. Szkolenie jeździeckie:

Posiadanie aktualnej licencji szkoleniowca PZJ. Udokumentowane doświadczenie w pracy szkoleniowej i dydaktycznej. Preferowana opinia podpisana przez Trenera Mentora. Kursy szkoleniowe/ licencyjne dla Instruktorów Jeździectwa Powszechnego (IJP) oraz Instruktorów Szkolenia Podstawowego (ISP) mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia min. Instruktora Sportu, każdy wyższy poziom wyłącznie Trenerzy – wykładowcy. Osoby wpisane na listę szkoleniowców będą zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu licencyjnym, które będzie miało na celu ujednolicenie systemu nauki na wszelkich kursach.

2. Szkolenia tematyczne:

Wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym szkoleniowiec chce prowadzić zajęcia.

Wszystkie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a w szczególności szkoleniowcy prowadzący dotychczas różne szkolenia lub kursy, zainteresowani wpisaniem na listę szkoleniowców – wykładowców mogą składać wniosek o wpis wraz z odpowiednią dokumentacją do biura PZJ ( pzj@pzj.pl ).

Ponadto informujemy, że za merytoryczną oprawę szkoleń dla IJP i ISP odpowiadają WZJ-oty.

Każde szkolenie wymaga zgody wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego.

Kursy dla Instruktorów Sportu i Trenerów II i I podlegają PZJ i wymagają akceptacji przez RSJ.

Ośrodki zainteresowane organizowaniem kursów instruktorskich mogą zgłaszać taką chęć do biura PZJ (pzj@pzj.pl) .

Po podpisaniu umowy na współpracę i przestrzeganie zasad dotyczących trybu prowadzenia szkolenia, będą mogły organizować kursy instruktorskie i egzaminy pod patronatem PZJ, wydając później zaświadczenia, które uprawniać będą absolwentów tych zajęć do wykupienia licencji szkoleniowca PZJ.

Najbliższe posiedzenie RSJ odbędzie się 14 czerwca 2017.

Rozpatrzone będą wówczas wnioski o wpis na listę wykładowców, które wpłyną do 12 czerwca oraz ustalone będą terminy pierwszych szkoleń licencyjnych.

W imieniu RSJ Przewodniczący – Andrzej Sałacki