SZYBKIE LINKI:

Konferencje Dyscyplin w 2017 roku

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

22.06.2017

Informujemy, że w tym roku konferencje dyscyplin będą obligatoryjne i będą musiały być zorganizowane do 30 października 2017 roku.

Ich programy będą dotyczyły przede wszystkim: ocen startów w międzynarodowych imprezach mistrzowskich w 2017 roku, ewentualnych zmian personalnych w komisjach, obsad stanowisk trenerów kadr narodowych, harmonogramów zgrupowań szkoleniowych i startów kontrolnych w ramach przygotowań do imprez głównych sezonu 2018 oraz założeń startowych do tych imprez, ewentualnych zmian w regulaminach dyscyplin, regulaminów powoływania do kadry narodowej oraz regulaminów wyłaniania reprezentacji Polski na międzynarodowe imprezy mistrzowskie w 2018 roku.

Przewodniczący Komisji Dyscyplin zobowiązani są do uzgodnienia miejsc, terminów i warunków organizacji konferencji swoich dyscyplin i przedstawienia odpowiednio wcześnie konkretnych propozycji Dyrektorowi Sportowemu PZJ – Panu Konradowi Rychlikowi.