SZYBKIE LINKI:

Konkurs ofert na Koordynatora PLJ w 2018

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.07.2017

Informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka - 2018.

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ – 2018 zobowiązany jest:

przedstawić projekt Regulamin Cyklu PLJ – 2018 zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem do Kalendarza PZJ 2018 wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu,

przedstawić formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ – 2018 z minimalną pulą nagród 50 000 PLN oraz deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ – 2018 z minimalną pulą nagród 50 000 PLN,

przedstawić miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2018,

dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2018.

Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl lub w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym pocztą tradycyjną na adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem Konkurs na Koordynatora PLJ 2018.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny