SZYBKIE LINKI:

Ważny komunikat dla klubów z licencją PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.08.2017

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr U/1285/13/Z/2017 z dnia 13.06.2017r. : "Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu: wszystkie kluby wykupujące licencję ogólnopolską w PZJ muszą mieć wykupioną uprzednio licencję w macierzystych Wojewódzkich (Okręgowych) Związkach Jeździeckich. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku." -  kluby, które mają wykupioną licencję ogólnopolską w PZJ na 2017 rok, a nie mają wykupionej licencji regionalnej w swoich WZJ (OZJ) na 2017 rok muszą  do dnia 1 wrzesnia 2017 roku wykupić licencje regionalną w swoim WZJ (OZJ).