SZYBKIE LINKI:

Komunikat dla Sędziów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.08.2017

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy Sędziom PZJ i Organizatorom zawodów Kalendarza PZJ, iż zgodnie z uchwałą Zarządu PZJ oraz zgodnie z Cennikiem PZJ – Część III istnieje możliwość wykupienia gościnnej licencji jednorazowej dla zawodnika i konia. 

Przypominamy o obowiązku przekazywania do przez Sędziego PZJ do biura PZJ (na adres mailowy pzj@pzj.pl ) informacji o ilości zawodników I koni biorących udział w zawodach, od których muszą być pobrane przez organizatora opłaty za licencje gościnne (nie dotyczy zawodników z Litwy, Czech, Słowacji  oraz Brandenburgii), którzy startują na podstawie licencji ogólnokrajowych  wydanych przez narodowe federacje macierzystych państw. Nie pobranie opłat za licencje gościnne od zawodników zagranicznych za start podczas zawodów grozi poważnymi konsekwencjami związanymi z ubezpieczeniem.

Poniżej treść uchwały nr U/1237/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

"Zarząd PZJ wprowadza zmianę ceny i zasad wydawania Jednorazowej Licencji Gościnnej Zawodnika i Konia. Zarząd ustala kwotę za Jednorazową Licencję Gościnną Zawodnika na 60 zł i za Jednorazową Licencję Gościnną Konia na 60 zł.. Opłaty za Jednorazowe Licencje Gościnne Zawodnika i Konia będą pobierane przez organizatora zawodów. Organizator jest zobowiązany do rozliczenia z PZJ jednorazowych licencji. Zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia organizatorowi zawodów zgody rodzimej federacji na start w Polsce. Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ mailowej oficjalnej informacji o ogólnej ilości koni startujących w zawodach, informacji o ilości zawodników zagranicznych oraz informację o ilości koni, na których startowali zawodnicy z wykupioną Jednorazową Licencją Gościnną z podziałem na państwa. Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro PZJ faktury za opłaty antydopingowe oraz faktury za Jednorazowe Licencje Gościnne dla Zawodników i Koni."