SZYBKIE LINKI:

Konferencje Dyscyplin– 2017

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.10.2017

Uprzejmie informujemy, że konferencje dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskiej odbędą się:

 

dyscypliny Skoki przez Przeszkody w dniu 24.10.2017 w Lesznie o godzinie 12.00,

dyscypliny WKKW w dniu 27.10.2017 r. w Racocie o godz,.15.00,

dyscypliny Ujeżdżenie w dniu 18.11.2017 r. w Zakrzowie - 15 minut po ostatnim konkursie zawodów,

dyscypliny Para- Ujeżdżenie w dniu 18.11.2017 r. w Zakrzowie - 15 minut po ostatnim konkursie zawodów.

 

Konferencja dotycząca Sportu Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniu 21.10.2017 w Lesznie – 15 minut po ostatnim konkursie zawodów .

 

Miejsca i daty konferencji dyscyplin: Powożenie, Sportowe Rajdy Konne, Woltyżerka będą ustalone w najbliższym czasie .

 

Na konferencjach dyscyplin Olimpijskich i Paraolimpijskiej trenerzy w przypadku kategorii seniorów są zobowiązani przedstawić między innymi:

plan przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,

harmonogram zaplanowanych startów kontrolnych do imprezy głównej 2018 roku oraz startów i zgrupowań przygotowujących do startów kontrolnych i imprezy głównej sezonu 2018,

wykaz par objętych przygotowaniami olimpijskim i paraolimpijskim,

wykaz kadry współpracującej,

projekt Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej,

projekt Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski,

ewentualnie wnioski dotyczące zmian w Regulaminach Dyscyplin.

 

W przypadku grup młodzieżowych dyscyplin Olimpijskich trenerzy zobowiązani są przedstawić między innymi:

harmonogramy zaplanowanych startów kontrolnych do imprezy głównej 2018 roku oraz startów i zgrupowań przygotowujących do startów kontrolnych i imprezy głównej sezonu 2018,

wykaz par objętych przygotowaniem do ME,

wykaz kadry współpracującej,

projekt Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej,

projekt Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski,

ewentualnie wnioski dotyczące zmian w Regulaminach Dyscyplin.

 

Na konferencjach dyscyplin nieolimpijskich menadżerowie-przewodniczący komisji dyscyplin zobowiązani sa przedstawić między innymi:

harmonogramy zaplanowanych startów kontrolnych do imprezy głównej 2018 roku oraz startów i zgrupowań przygotowujących do startów kontrolnych i imprezy głównej sezonu 2018,

wykaz par objętych przygotowaniem do ME,

wykaz kadry współpracującej,

projekt Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej,

projekt Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski,

ewentualnie wnioski dotyczące zmian w Regulaminach Dyscyplin