SZYBKIE LINKI:

Spotkanie Zarządu PZJ z Prezesami WZJ (OZJ)

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.10.2017

Uprzejmie informujemy, że zapowiedziane decyzją Zarządu PZJ spotkanie z Prezesami Wojewódzkich Związków Jeździeckich odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku w Lesznie o godzinie 15.00.

Spotkanie  z Prezesami WZJ zostało zorganizowane w celu omówienia między innymi spraw związanych z wprowadzeniem jednej licencji, z ewentualnym wprowadzeniem konieczności kontrasygnaty ze strony WZJ w wypadku wnioskowanych zmian w kalendarzu PZJ po jego zatwierdzeniu przez Zarząd PZJ oraz kwestii dotyczących procesu powoływania i kompetencji Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego.