SZYBKIE LINKI:

Wnioski ZO do KAL PZJ 2018 - SKOKI

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.10.2017

Szanowni Państwo, 

ponizej publikujemy zestawienie wniosków o przyznanie prawa do organizacji zawodów ogólnopolskich w Skokach Przez Przeszkody, które do dnia 17.10.2018 wpłynęły do biura PZJ.

Liczba porządkowa (Lp.) odpowiada dacie wpływu.

Lp. Organizator Ranga Data
1 JKS Przybyszewo HZO-B1* 09-11.02.2018
2 JKS Przybyszewo HZO-B1* 16-18.02.2018
3 JKS Przybyszewo HZO-B2*  22-25.02.2018
4 JKS Przybyszewo HZO-B1* 02-04.03.2018
5 JKS Przybyszewo HZO-B1* 09-11.03.2018
6 JKS Przybyszewo HZO-B1* 16-18.03.2018
7 JKS Przybyszewo HZODiM 23-25.03.2018
8 JKS Przybyszewo HZO-B1* 13-15.04.2018
9 JKS Przybyszewo HZO-B1* 05-07.10.2018
10 JKS Przybyszewo HZO-B2* 11-14.10.2018
11 JKS Przybyszewo HZODiM 19-21.10.2018
12 JKS Przybyszewo HZO-B1* 26-28.10.2018
13 JKS Przybyszewo HZO-B1* 03-04.11.2018
14 JKS Przybyszewo HZO-B2* 16-18.11.2018
15 JKS Przybyszewo HZO-B1* 23-25.11.2018
16 JKS Przybyszewo HZO-B1* 07-09.12.2018
17 JKS Przybyszewo HZO-B1* 14-16.12.2018
18 Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice HZODiM 09-11.03.2018
19 SKS KJK Szary Michałowice HZODiM 02-04.03.2018
20 SKS KJK Szary Michałowice ZO-B2* 11-13.05.2018
21 SKS KJK Szary Michałowice HZO-B2* 08-11.02.2018
22 SKS KJK Szary Michałowice ZO-B2* 08-10.06.2018
23 SKS KJK Szary Michałowice ZO-B2* 24-26.08.2018
24 SKS KJK Szary Michałowice HZODiM 09-11.11.2018
25 Ludowy Klub Jeździecki z Gałkowie ZO-B2*/CSN 29.06-01.07.2018
26 SKJ Poczernin HZODiM 09-11.11.2018
27 SKJ Poczernin ZODiM 24-26.08.2018
28 SKJ Poczernin HZO-B2* 26-28.10.2018
29 Equisport Warka ZO-B2* 27-29.07.2018
30 Stow. Jeździeckie Napoleońska Zagroda ZO-B2* 03-06.05.2018
31 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. ZODiM 26-28.01.2018
32 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. ZO-B1*/CSN 19-21.01.2018
33 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZO-B1* 23-25.02.2018
34 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZO-B1* 16-18.03.2018
35 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZO-B1* 26-28.10.2018
36 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZODiM 06-08.04.2018
37 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZO-B1* 23-25.11.2018
38 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZODiM 01-03.12.2018
39 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. HZO-B1* 14-16.12.2018
40 JKS u Robsonów HZO-B2* 12-14.10.2018
41 JKS u Robsonów ZO-B2*/CSN 27-29.07.2018
42 JKS u Robsonów HZO-B2* 23-25.03.2018
43 JKS u Robsonów ZO-B2* 06-08.07.2018
44 Kaszubskie Stow. Promowania Sportów Konnych ZO-B1* 25-27.05.2018
45 KJ Agro Handel ZO-B2* 30.06-01.07.2017
46 KJ Agro Handel ZO-B2* 07-09.09.2018
47 KJ Agro Handel ZO-B2*  14-16.09.2018
48 KJ Agro Handel ZO-B2* 01-03.06.2018
49 KJ Wolica HZODiM 23-25.11.2018
50 KJ Wolica HZODiM 26-28.10.2018
51 KJ Wolica HZODiM 13-15.04.2018
52 KJ Wolica HZODiM 23-25.03.2018
53 KJ Wolica HZODiM 02-04.03.2018
54 KJ Osadkowski Sp. z o.o. ZO-B2* 28.04-01.05.2018
55 KJ Classic ZODiM 01-03.06.2018
56 JKS Pogórze ZO-B1* 21-23.09.2018
57 LKJ Abaria Iwno ZODiM 01-03.05.2018
58 Zielonogórski Klub Sportowy ZO-B3*/CSN 11-13.05.2018
59 Stow. Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw ZO-B1* 10-12.08.2018

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą wpis do Kalendarza PZJ (projektu) następuje dopiero po opłaceniu faktury za ten wpis.

Przypominamy również, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ nr U/1245/11/Z2017 obowiązującą od dnia 05.05.2017, „Wnioski złożone przez Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec PZJ nie będą rozpatrywane”, tym samym do czasu uregulowanie należności nie mogę zostać umieszczone w projekcie kalendarza centralnego PZJ na 2018.