SZYBKIE LINKI:

Wnioski ZO do KAL PZJ 2018 - NIEOLIMPIJSKIE

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.10.2017

Szanowni Państwo, 

ponizej publikujemy zestawienie wniosków o przyznanie prawa do organizacji zawodów ogólnopolskich w Powożeniu i Sportowych Rajdach Konnych, które do dnia dzisiejszego wpłynęły do biura PZJ.

Z dyscypliny Woltyżerki nie wpłynęły żadne wnioski na 2018 rok.

POWOŻENIE:

Lp. Organizator Ranga Data
1 MTP (Lublin) HZO-D4 15-18/02/2018
2 MTP (Warszawa) HZO-D4 1-4/03/2018
3 SJ "Napoleońska Zagroda" ZO-D 11-13/05/2018
4 SJ "Napoleońska Zagroda" ZO-D 27-29/07/2018
5 OJ Lando, Ptakowice ZO-D 16-19/08/2018
6 MTP (Poznań) HZO-D4 29/11-2/12/2018

SPORTOWE RAJDY KONNE:

Lp. Organizator Ranga Data
1 KJ Dolina Gawora ZO-F 24-25/08/2018

 

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą wpis do Kalendarza PZJ (projektu) następuje dopiero po opłaceniu faktury za ten wpis.

Przypominamy również, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ

nr U/1245/11/Z2017 obowiązującą od dnia 05.05.2017, 

„Wnioski złożone przez Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec PZJ nie będą rozpatrywane”, tym samym do czasu uregulowanie należności nie mogę zostać umieszczone w projekcie kalendarza centralnego PZJ na 2018.