SZYBKIE LINKI:

Wnioski ZO do KAL PZJ 2018 - UJEŻDŻENIE

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.10.2017

Szanowni Państwo, 

 poniżej publikujemy zestawienie wniosków o przyznanie prawa do organizacji zawodów ogólnopolskich w Ujeżdżeniu, które do dnia 17.10.2018 wpłynęły do biura PZJ.

Lp. Organizator   Ranga   Data
1 MTP (Lublin)   CDN   15-18/02/2018
2 MTP (Warszawa)   CDN   01-04/03/2018
3 LKJ Lewada   HZO-A   09-11/03/2018
4 SKS KJK Szary Michałowice   HZO-A   23-25/03/2018
5 OJ Zbrosławice   HZO-A   23-25/03/2018
6 SK Ochaby   ZO-A   18-22/05/2018
7 Kaszubskie Stow. Promowania
Sportów Konnych
  ZO-A   01-03/06/2018
8 SKS KJK Szary Michałowice   ZO-A   24-26/06/2018
9 KJ Classic   ZO-A   03-05/08/2018
10 KJ Osadkowski   ZO-A   16-19/08/2018
11 OJ Zbrosławice   HZO-A   16-18/11/2018
12 SKS KJK Szary Michałowice   HZO-A   16-18/11/2018
13 LKJ Lewada   HZO-A   16-18/11/2018
14 SKJ Poczernin   HZO-A   16-18/11/2018
15 MTP (Poznań)   CDN   29/11-02/12/2018

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą wpis do Kalendarza PZJ (projektu) następuje dopiero po opłaceniu faktury za ten wpis.

Przypominamy również, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ nr U/1245/11/Z2017 obowiązującą od dnia 05.05.2017, „Wnioski złożone przez Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec PZJ nie będą rozpatrywane”, tym samym do czasu uregulowanie należności nie mogę zostać umieszczone w projekcie kalendarza centralnego PZJ na 2018.