SZYBKIE LINKI:

Spotkanie Zarządu PZJ z Prezesami WZJ (OZJ)

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.10.2017

W dniu 23 października br. w Lesznie odbyło się spotkanie Zarządu PZJ z Prezesami WZJ (OZJ). Podczas spotkania jednogłośnie podjęto ustalenia o rozpoczęciu prac mających na celu opracowanie systemu jednej licencji. Działania mają być prowadzone z poszanowaniem interesów finansowych wszystkich okręgów. Okres przejściowy ma służyć ujednoliceniu polityki finansowej w obrębie sprzedaży licencji we wszystkich Wzj-ach, a także przygotowaniu administracyjnym okręgów. Wprowadzenie jednej licencji planowane jest na rok 2020. Na spotkaniu powołano również Komisję dla Zmian w Przepisach dotyczących zawodów towarzyskich, w której skład weszli: p. Marcin Podpora – przewodniczący komisji p. Ryszard Szymoniak – sekretarz komisji p. Hubert Szaszkiewicz – członek komisji p. Krzysztof Kaliszuk – członek komisji Ponadto na spotkaniu omówiono kwestie dotyczące sytuacji finansowej Związku, wdrażania nowego systemu szkolenia, w tym certyfikacji ośrodków oraz sprawy związane z propozycją Cennika PZJ na 2018 rok. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z możliwości wspólnego omówienia bieżących problemów naszego Związku i zadeklarowali poparcie dla idei częstszego organizowania spotkań Zarządu PZJ z Prezesami Wojewódzkich Związków Jeździeckich.