SZYBKIE LINKI:

Zatwierdzone propozycje zawodów w Sopocie, HZO-B2* i HZODiM

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

05.01.2018

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z propozycjami zawodów w Sopocie:

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z początkiem roku i rozpoczęciem się cykli szkoleń i seminarów dla osów oficjalnych, propozycje zostały zatwierdzone w trybie warunkowym. Oznacza to, iż organizator zobowiązał wszystkie osoby oficjalne, które na dzień zatwierdzanie propozycji nie posiadają ważnych licencji PZJ, do ich uzupełnienia najpóźniej do dnia rozgrywania zawodów, tak aby wszyscy członkowe komisji sędziowskiej danych zawodów mieli ważne licencje PZJ.

W przypadku gdy osoba oficjalna na dzień rozgrywania zawodów nie będzie miała ważnej licencji PZJ, mogą zostać nałożone na nią konsekwencje wynikające z uchwały nr U/1409/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r, mówiącej o możliwości zablokowaniu możliwości wykupieniu licencji sędziego PZJ na następne dwa lata lub nałożenia kary w wysokości  pięciokrotnej wartości licencji za udział w obsłudze zawodów Kalendarza PZJ bez posiadania aktualnej licencji PZJ.