SZYBKIE LINKI:

Ocena programów ujeżdżenia - komunikat Komisji WKKW

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.04.2018

Komunikat Komisji WKKW odnośnie oceny ujeżdżenia w programach krajowych (L,LL):

Komisja WKKW sugeruje ocenę zgodnie z zapisem: Dosiad jeźdźca dowolny, chyba że w programie zaznaczono inaczej.

Niezgodności w zapisach pomiędzy programami a Regulaminem WKKW zostaną usunięte w najbliższym możliwym czasie.

Do tego czasu zwracamy się z prośbą do sędziów o ocenę zgodnie z powyższą sugestią.