SZYBKIE LINKI:

Zaproszenie do składania ofert na organizacje MP, PP i Cykli Kalendarza PZJ 2019

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.05.2018

Zarząd PZJ zaprasza do składania ofert na organizacje Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i na koordynacje cykli Kalendarza PZJ w 2019 roku.

Procedura wyboru odbędzie się zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Organizatorów Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i Koordynatorów Cykli Kalendarza PZJ.

>Link do regulaminu

Pierwszeństwo będą miały oferty proponujące rozegranie MP dla różnych grup wiekowych w jednym miejscu i czasie.

Dopuszcza się możliwość podpisania umowy z podmiotem reprezentującym zwycięzcę konkursu ofert na okres nie dłuższy niż trzy lata.

Prosimy o przesyłanie ofert na organizacje imprez w 2019 roku w I etapie do 31maja 2019 roku i w II etapie do 30 czerwca 2019 roku (pocztą tradycyjną na adres 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki z dopiskiem „Konkurs ofert na MP, PP i Cykle” z uwzględnieniem dat i puli nagród:

Mistrzostwa Polski w WKKW Seniorów

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 10 000 PLN.

Mistrzostwa Polski w WKKW Młodych Jeźdźców

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 5 000PLN.

Mistrzostwa Polski w WKKW Juniorów

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 3 000 PLN.

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Seniorów D1

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 3 000PLN.

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Seniorów D2

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 3 000PLN.

Mistrzostwa Polski w Sportowych Rajdach Konnych Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród minimum 2 000 PLN.

Mistrzostwa Polski w Para Ujeżdżeniu

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 1 000 PLN

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski na Kucach, Puchar Polski na Kucach w Ujeżdżeniu

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 3 000 PLN

Mistrzostwa Polski Młodzików na Kucach i Dużych Koniach w WKKW

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 3 000 PLN

Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu

data: do ustalenia

bez wadium

pula nagród: minimum 10 000 PLN.

Koordynator Polskiej Ligi Jeździeckiej w 2019

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ – 2019 zobowiązany jest:

przedstawić projekt Regulamin Cyklu PLJ – 2019 zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem do Kalendarza PZJ 2019 wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu,

przedstawić formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ – 2019 z minimalną pulą nagród 50 000 PLN oraz deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ – 2019 z minimalną pulą nagród 50 000 PLN,

przedstawić miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2019, dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2019.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższych konkursów bez podania przyczyny.