SZYBKIE LINKI:

Informacja Zarządu o rozliczeniu dotacji z MSiT z roku 2015

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.05.2016

Działając zgodnie z polityką przejrzystości, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego, po publikacji opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego PZJ za rok 2015, publikuje szczegóły rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki za rok 2015:

1) Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - plik zbiorczy:

    a) wykonanie harmonogramu planowanych działań:

        i) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - ujeżdżenie oraz sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - seniorzy w konkurencji ujeżdżenia,

        ii) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - skoki przez przeszkody oraz sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - seniorzy w konkurencji skoków przez przeszkody,

        iii) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - wkkw oraz sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - seniorzy w konkurencji wkkw,

    b) preliminarz kosztów pośrednich,

    c) wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego,

2) sprawozdanie z wykonania zadania publicznego,

oraz wynagrodzenie etatowej kadry kierowniczej PZJ

Poniżej również szczegóły rozliczenia dodatkowej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za rok 2015:

1) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania,

2) wykonanie harmonogramu planowanych działań,

3) preliminarz kosztów pośrednich,

4) sprawozdanie końcowe.

Delegaci i osoby posiadające licencję PZJ mają prawo do wglądu w zestawienia faktur i informacje szczegółowe odnośnie rozliczeń ww. dotacji ministerialnej w siedzibie Biura PZJ, z zastrzeżeniem braku prawa do kopiowania danych w jakiejkolwiek formie.