SZYBKIE LINKI:

Komunikat dotyczący Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

02.09.2015

Informujemy, że po rezygnacji Pani Ewy Porębskiej-Gomółki z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZJ do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZJ obowiązki P.O. Przewodniczącego Kolegium Sędziów pełni dotychczasowy Vice Przewodniczący KS PZJ - Pan Dariusz Orzoł.

Pan Dariusz Orzoł przejął dotychczasowe kompetencje Pani Ewy Porębskiej-Gomółki wynikające z podziału ról i zakresu odpowiedzialności ustalonego w ramach organizacji pracy Kolegium Sędziów PZJ.

Aktualny skład i kompetencje poszczególnych Członków Kolegium Sędziów zamieszczone są w zakładce "Kolegium Sędziów" na stronie internetowej związku.