SZYBKIE LINKI:

Komunikat - Regulamin B

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.04.2016

W związku z wątpliwościami w zakresie obowiązywania nowego Regulaminu B podczas zawodów w skokach przez przeszkody, których propozycje zostały zatwierdzone przed wejściem w życie zmian, informujemy, że w zawodach rozgrywanych w okresie 8-24/04/2016, organizator może zdecydować, czy przeprowadzi je wg aktualnej czy poprzedniej wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie zatwierdzania propozycji. Informację tę powinien podać do wiadomości zainteresowanym.