SZYBKIE LINKI:

Komunikat Sądu Dyscyplinarnego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

03.08.2015

Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu 18 czerwca 2015 roku rozpatrzył odwołanie zawodnika od
orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego z 2 marca 2015 r. (syg. akt. RD-PZJ/1/2015). Rzecznik
Dyscyplinarny uznał winnym zawodnika przerobienia dokumentu (badanie lekarskie) i orzekł karę
pozbawienia praw zawodnika na okres sześciu miesięcy oraz dodatkową karę pieniężną w kwocie
1000 zł. Rzecznik Dyscyplinarny wydał taki werdykt w sytuacji, kiedy zawodnik przyznał się do
przedstawienia przeprawionego dokumentu i użycia go do uzyskania licencji oraz dobrowolnie
poddał się karze.
Sąd Dyscyplinarny utrzymał w mocy powyższe orzeczenie Rzecznika Dyscyplinarnego. Kara
czasowego pozbawienia praw zawodnika rozpoczyna się 18 czerwca i trwać będzie do 18 grudnia
2015 roku