SZYBKIE LINKI:

Komunikat SD-PZJ/3/2015

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.09.2015

SD-PZJ/3/2015
Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu 11 września 2015 roku rozpatrzył odwołania obwinionej
zawodniczki od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku
Jeździeckiego z 17 czerwca 2015 (sygn. akt. RD-PZJ/7/2015). SD umorzył postępowanie
wszczęte wyżej wymienionym odwołaniem, uznając, że jest ono bezprzedmiotowe z uwagi na
uprawomocnienie się orzeczenia RD umarzającego postępowanie w sprawie RD-PZJ/7/2015
z 7 lipca 2015 roku.