SZYBKIE LINKI:

Komunikat SD-PZJ/4/2015

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.09.2015

SD-PZJ/4/2015
Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu 11 września 2015 roku rozpatrzył zażalenie osoby ze
środowiska jeździeckiego na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku
Jeździeckiego z 17 sierpnia 2015 roku (sygn. akt. RD-PZJ/13/2015) o odmowie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego w sprawie nieprawidłowości zatwierdzenia reprezentacji na
mistrzostwa Europy młodych jeźdźców i juniorów w ujeżdżeniu (Vidauban 2015). SD
postanowił zwrócić sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RD, gdyż zdaniem SD doszło
do nieprawidłowości w sposobie i terminach zgłaszania wyżej wymienionej reprezentacji na
mistrzostwa Europy.