SZYBKIE LINKI:

Materiały po Nadzwyczajnym Zjeździe - projekt Statutu i prezentacja

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu z dnia 31 maja 2016r.:

- projekt Statatu PZJ, opracowany przez Komisję Statutową PZJ w wersji jednolitego tekstu;

- prezentacja.