SZYBKIE LINKI:

Ogłaszamy termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

29.04.2016

Uchwałą nr U/980/2016 z dnia 29.04.2016r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na podstawie § 25, § 28 i § 31 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku na dzień 31.05.2016r. (wtorek) na godzinę 10:30 w pierwszym terminie oraz na godzinę 11:00 w drugim terminie.

Zjazd odbędzie się w Sali Konferencyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołany jest w sprawach:

1) uchwalenia zmian Statutu Związku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Jeździeckiego po kontroli biegłego rewidenta.