SZYBKIE LINKI:

Pismo w sprawie Systemu Szkolenia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.01.2016

Jako prowadzący Zespół Szkoleniowy PZJ czuje się zobowiązany do wyjaśnienia kilku spraw związanych z publikacjami projektów szkolenia autorstwa panów Pruchniewicza, Kaźmierczaka i Uchwata. Ponieważ dwa ostatnie nie mają nic wspólnego z Systemem Nauczania Kadr Instruktorskich odniosę się do publikacji Pana Wacława Pruchniewicza. Sam autor otwarcie stwierdza, że Jego projekt zawiera wiele elementów zaczerpniętych z projektu opracowanego przez Zespół Szkoleniowy .Ponieważ nie uważał za słuszne tego ogłosić robię to ja. Pracę tę wykonali członkowie zespołu i nie muszą się tego wstydzić mając za sobą pokaźny dorobek sukcesów własnych jak też swych podopiecznych. Tyle co do autorstwa projektu Wacława Pruchniewicza. Zamieszczony poniżej projekt mojego zespołu pozwoli czytelnikowi na własną ocenę i wartość zawartych w nim materiałów. Dlaczego do dzisiaj Zarząd PZJ nie chce go wdrożyć pozostaje to jego tajemnicą. Projekt był gotowy w połowie 2014 roku. Pisząc nowy program Systemu Szkolenia Kadr Instruktorskich kierowaliśmy się głównie następującymi wytycznymi:

Instruktor ma szkolić JEŹDŹCA ! Wyszkolenie konia jest wypadkową umiejętności jeźdźca i jego doświadczenia oraz mądrej pracy instruktora . W centrum uwagi jest JEŹDŹCIEC ! To najbardziej fundamentalna zmiana w dotychczasowym nauczaniu gdzie w centrum uwagi instruktora był koń.

Zwrócenie uwagi na praktyczne umiejętności Instruktora oraz uczenie przekazywania nabytej wiedzy.
Uważamy, że wiedza teoretyczna Instruktorów Rekreacji i Stopnia Podstawowego powinna być bardziej skoncentrowana na zagadnieniach nauczania praktycznego.
Zdobywanie wiedzy praktycznej przez kontakt z doświadczonymi szkoleniowcami .
Przekazanie większej autonomii Instruktorom Wojewódzkim bo znają najlepiej potrzeby szkoleniowe na terenie im podległym.

Co do tzw. Ustawy o deregulacji zawodu. Nie wyobrażamy sobie aby np. sfrustrowany krawiec postanowił zostać instruktorem jeździeckim. Uprawnienia muszą być poparte wiedzą praktyczną i teoretyczną. Dlatego nadawanie uprawnień instruktorom, trenerom musi być kierowane przez Związek a przy tytule literki PZJ załatwiają sprawę kto nadał uprawnienia. Jedynym problemem jest brak podstaw prawnych do przyznawania tytułów wybitnym jeźdźcom nie posiadającym wymaganego wykształcenia.. Tutaj Zespół Szkoleniowy zdecydowanie stoi na stanowisku stworzenia przez Zarząd PZJ takich możliwości w oparciu o specjalne pozwolenie Ministerstwa Sportu. Tych zasłużonych jeźdźców PZJ nie może zostawić bez poparcia.

Przewodniczący Zespołu Szkoleniowego , powołanego Uchwałą Zarządu PZJ w dniu 15 Maja 2013 roku.

Hubert Szaszkiewicz

System Szkolenia Kadr- projekt