SZYBKIE LINKI:

Projekt Statutu PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

08.07.2016

Komisja Statutowa PZJ przedstawia projekt Statutu PZJ na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZJ w Lesznie 30 lipca 2016r. Kolorem zostały podkreślone zmiany w stosunku do wersji Statutu PZJ rekomendowanej na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZJ w dniu 31.05.2016r.

Projekt Statutu tutaj