SZYBKIE LINKI:

Przetarg na wybór firmy marketingowej.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.01.2016

Zarząd PZJ postanawia uruchomić postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór firmy, która zapewni Związkowi obsługę marketingową w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o "Instrukcję Udzielania Zamówień w PZJ" oraz "Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia", która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Z uwagi na istotność przedmiotu postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd.

SIWZ marketing

Załącznik do SIWZ marketing

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy przetargi@pzj.pl