SZYBKIE LINKI:

Spotkanie na Torwarze

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

09.12.2015

2 grudnia 2015 r. na Torwarze odbyło się spotkanie Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego z Zarządem Polskiego Związku Jeździeckiego reprezentowanym przez prezesa PZJ Michała Szubskiego, wiceprezesa Henryka Święcickiego i Wojciecha Jachymka członka zarządu. Na spotkaniu był obecny sekretarz generalny PZJ Łukasz Jankowski. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele wojewódzkich związków z innych rejonów kraju. Honory gospodarza pełnił prezes WMZJ Krzysztof Tomaszewski, a dyskusję prowadził Paweł Kleszcz.

W trzygodzinnej dyskusji podnoszono problemy związane z funkcjonowaniem Polskiego Związku Jeździeckiego jako ciała odpowiedzialnego za organizację jeździeckiego sportu wyczynowego:

• wykorzystania środków finansowych;
• systemu szkolenia i odznak jeździeckich;
• pracy Biura – decyzji personalnych;
• nowego statutu.

Punktem wyjścia było wystąpienie prezesa Michała Szubskiego: - Wszystkie spotkania Zarządu ze środowiskiem jeździeckim, jakie w ostatnim czasie odbyły się w różnych częściach kraju, mają jeden zasadniczy cel: nawiązać dialog o najbardziej palących problemach, bo tego dialogu dotąd brakowało. Chcemy w bezpośrednich rozmowach, a nie poprzez fora internetowe, usłyszeć co źle działa, co trzeba poprawić. Ostatnie dwa lata były dla Związku bardzo dynamiczne i najważniejszym zadaniem dla nas wszystkich jest uspokojenie nastrojów.
Minęło sto dni od czasu objęcia przeze mnie stanowiska prezesa PZJ. W ciągu ostatniego udało się zredukować zatrudnienie w Biurze Związku z około 20 do 10 osób; porządkujemy związkowe finanse - staramy się racjonalnie zarządzać środkami; pracuje Komisja Statutowa; opracowaliśmy propozycje zmian i regulacji, które usprawnią pracę Związku i uczynią ją bardziej przejrzystą.

Szkolenia i odznaki

Zdaniem Radosława Wiszniowskiego system szkoleń jest konieczny, jeśli myśli się poważnie o sporcie. Przygotowywanie kadry mającej pomagać adeptom w zdobywaniu odznak jeździeckich jest kluczowe i powinno się odbywać w certyfikowanych ośrodkach jeździeckich w systemie mistrz-uczeń.
Zdaniem Ewy Łobos system odznak trzeba zreformować, ale trzeba pamiętać, że sport jeździecki to tylko wycinek jeździectwa: - Federacja musi przytulic wszystkich jeżdżących konno, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Trzeba wspierać kluby, pomagać w budowaniu struktur i szkoleniu. Jeśli chodzi o jeździeckie profesje, to cierpimy na ich brak.
Michał Szubski dodał, że systemy szkoleniowe muszą być gwarantem jakości. Na całe szczęście nie da się żadnym systemem zakazać jazdy konnej tym, którzy ,,chcą się bawić w amatorski sport jeździecki" na własną rękę: - Nie jestem wrogiem odznak. Nikt nie mówi o likwidacji systemu odznak, ale on powinien być przede wszystkim adresowany do dzieci i młodzieży. Dorośli czują się często spostponowani. Trzeba ten system zmodyfikować. Istnieje grupa osób dorosłych, która zrezygnowała ze sportu ponieważ odmówiła udziału w egzaminie na odznaki. Są to osoby, które oczywiście nie zrobią już kariery sportowej, ale chcą mieć możliwość uczestniczenia w zawodach dla amatorów. Dorosły zmuszony zdawać egzamin z 8-latkami to nie jest dobry pomysł na zachęcanie do jeździectwa. Trzeba stworzyć alternatywę dla takich osób. Nie chodzi o likwidację, a o modyfikację.
Zbigniew Krasowski podkreślił, że odznaka daje wiedzę i umiejętności, które są warunkiem bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze.
Agnieszka Guzowska wskazała, że egzaminy na odznaki jeździeckie stają się często niestety powodem frustracji przystępujących do nich dzieci: - Jak to jest, że różnie interpretuje się wymagania egzaminacyjne i na skutek tego dzieci czują się skrzywdzone. Wytyczne nie są szczegółowe, a powinny być bo dzieci są bardzo wrażliwe na niesprawiedliwość.

Finanse

Budżet Polskiego Związku Jeździeckiego składa się ze środków przyznawanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (związanych przede wszystkim z ,,prowadzeniem" dyscyplin olimpijskich) oraz własnych – pochodzących z opłat wnoszonych przez członków Związku oraz – jeśli takie są – sponsorskich.
Dysponowanie państwowymi pieniędzmi jest obwarowane szczegółowymi przepisami i zadaniem Związku jest pilnowanie sposobu ich wydatkowania w zgodzie z nimi.
Natomiast w gestii władz Związku jest gospodarowanie tak zwanymi ,,własnymi": - Budżet własny jest po to, żeby można było załatwiać sprawy Związku. Nie może on jednak finansować sportu i imprez jeździeckich – uważa Radosław Wiszniowski.
Marek Szewczyk pozytywnie ocenił politykę informacyjną Związku i zadał cztery pytania: czy jest planowane uzupełnienie Zarządu o jedną osobę; z jakich pieniędzy jest opłacany sekretarz generalny i czy w Związku będzie szef wyszkolenia. Na te pytania nie oczekiwał odpowiedzi, natomiast prosił o wyjaśnienie czy Biały Bór, którego zawody zostały wykreślone z kalendarza na 2016 r., jest jedynym dłużnikiem PZJ i czy z kalendarza zostanie wykreślone CSIO w Sopocie.
Prezes Szubski odpowiedział: -Nie jest chyba tajemnicą, że od długiego już czasu Biały Bór boryka się z kłopotami finansowymi. Wpisanie do kalendarza kolejnych zawodów w tym ośrodku powiększyłoby dotychczasowe zadłużenie, a Zarząd tego nie chce. Z Sopotem natomiast mamy nadzieję zawrzeć ugodę o spłacie długu – trwają w tej sprawie negocjacje. Muszą uregulować swoje długi do CSIO 2016.

Biuro PZJ i sport

Praca Biura PZJ i polityka personalna Związku zawsze budziła emocje. Także podczas tego spotkania tematy te podgrzały atmosferę. Władzom Związku zarzucano:
• brak w Zarządzie ludzi znających się na sporcie;
• nietrafione decyzje w sprawie powołania trenerów kadry narodowej w skokach (Geerink) i WKKW (Andreas Dibowski);
• nietransparentne procedury wyboru menedżerów dyscyplin;
• zwolnienie z Biura Konrada Rychlika;
• utrzymywanie na stanowisku sekretarza generalnego PZJ Łukasza Jankowskiego.

Radosław Wiszniowski przypomniał, że jeździectwo jest oparte na etosie rycerskim, hołdowało zasadom utrwalanym przez wieki. Tymczasem teraz we władzach Związku są osoby, którym zarzuca się kłamstwo. Dodał, że trzeba się opierac na ludziach wywodzących się z macierzystego środowiska znających i rozumiejących problemy sportu.
Andrzej Sałacki skoncentrował się na sprawach personalnych i konsekwencjach jakie niosą dla Związku: -Porażką jest wystawienie Nemezjusza Kasztelana do Europejskiej Federacji Jeździeckiej. Nie mamy przedstawiciela. To jest członek Zarządu na emigracji, na skypie. Mówimy o finansach, a ile kosztują przejazdy (z hotelami) pana Kasztelana z Berlina do Polski? I czy rzeczywiście jest on jest lekarzem? Porażką jest zwolnienie Konrada Rychlika, który jest fachowcem. Pan Henryk Święcicki nie zna się na sporcie. W sprawie Petera Geerinka – nie było odpowiedzi na postulaty środowiska. Nie stać nas na pensję dla pana Geerinka, tym bardziej, że on w istocie nie trenuje polskich zawodników, bo sam startuje.
- Stworzono system naboru na menedżerów dyscyplin – dodał Hubert Szaszkiewicz. - Sekratarz Genarlany był odpowiedzialny za te konkursy. Łukasz Jankowski jest dobrym gospodarzem toru, ale w Biurze działa destrukcyjnie. Biuro nie może działać bez fachowców. Mamy doskonałą kadrę trenerów – medale młodych to ich praca.
Prezes Szubski odniósł się do niektórych z poruszanych kwestii: - Pan Hubert Szaszkiewicz powiedział, że władze Związku powinny być wyłaniane spośród osób, które wywodzą się z tego środowiska. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, już na zjeździe wyborczym powiedziałem, że moja kandydatura na stanowisko prezesa to Państwa porażka, jako środowiska jeździeckiego. Nie potraficie bowiem jako środowisko wyłonić władz Związku spośród siebie. Zbyt wiele targa Wami konfliktów, których źródła mają charakter personalny, a nie merytoryczny. Nemezjusza Kasztelana nie wybierał Zarząd – wybraliście go sami, wy delegaci. Zachęcam do rozmowy o panu Kasztelanie na zjeździe wyborczym. Mnie nie obchodzi czy on jest lekarzem czy nie, ale poproszę, żeby raz na zawsze wyjaśnił swój status zawodowy. Nie demonizujmy, proszę państwa. Odejście Konrada Rychlika wywołało histerię, która budzi moje najwyższe zdziwienie. Z przykrością muszę powiedzieć, że niejednokrotnie eskalował konflikty z Zarządem, którego nie akceptował. Często zdarzało mi się w życiu zawodowym współpracować z ludźmi, za którymi nie przepadałem. Zawsze w takiej sytuacji mogłem odejść, jeżeli jednak pracowałem nadal, to starałem się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafiłem. Takiej postawy oczekiwałem od pracowników Biura. Jeśli pan Konrad zdecydował się zostać, powinien wykazać odrobinę dobrej woli i chęci współpracy. Z przykrością rozstałem się z nim, bo miał dużą wiedzę, ale oprócz wiedzy musi być też choćby śladowa wola porozumienia.
Padły również zarzuty pod adresem wiceprezesa ds. sportu o nietrafione decyzje dotyczące powoływania menedżerów i kadry narodowej.
- Nigdy się sportem nie zajmowałem – wyjaśnił nieco ironicznie Henryk Święcicki.– Organizowałem jeździeckie życie akademickie, zorganizowałem moją firmę, robię międzynarodowe zawody u siebie. Organizuję sport jeździecki i w to się angażuję. Nie chcę być obrażany, bo nie jeździłem konkursów olimpijskich.
- Ty odpowiadasz za sport, podpisałeś niedobry skład kadry skoków. Biuro zostało pozbawione fachowców - ripostował Hubert Szaszkiewicz. - Zarząd w listopadzie 2014 zlikwidował wszystkie komisje. W styczniu 2015 pojawiła się informacja kto będzie szefem dyscypliny. Marek Kaźmierczak nie powinien nim być.
O roli menedżera i korelacji z trenerem kadry mówił m.in. Rudolf Mrugała: - Bez planów nie da się robić sportu. Czy takie plany zostały opracowane? Musi je podpisać trener i właściciel konia. Kadrę powołuje się raz w roku z korektami, w oparciu o regulamin. Było w niej 10-11 osób. Potem 18. Na jakiej zasadzie? Skład kadry – bez sensu, nie ma tych, którzy powinni być. Dlaczego nasza reprezentacja nie ma lekarza? Nie można eksperymentować na zawodach! Psycholog: zacząłem pracować z panią Marzeną Herzig dawno temu, ale psycholog jest dla zawodników, a więc potrzebny na zawodach, a nie po ich zakończeniu. Czy ktoś przeczytał sprawozdania z ME? Nikt nie wyciągnął wniosków.
– Ktoś powiedział, że Zarząd nie zareagował na krytykę. To się nie zgadza. Pan Kaźmierczak został odwołany – przypomniał Marek Szewczyk. -Ma zostać do końca tego roku, a potem w konkursie ma zostać wybrany ktoś inny.
– Jak ma wyglądać trenowanie polskiej kadry, jeśli trener mieszka w Holandii -pytał Jan Ratajczak. - Jako trener wychodzę ze stajni ostatni. My dajemy pieniądze poprzez licencje, trenujemy ludzi i konie. Co z systemem szkolenia?
Dominika Kraśko-Białek zwróciła uwagę na brak pomocy ze strony PZJ dla ośrodków sportowych: -Mam największy ośrodek ujeżdżeniowy w Polsce. To co robię, robię dla ujeżdżenia. W PZJ jest potrzebny zespół operacyjny, który będzie pomagał. Chciałabym wiedzieć gdzie zdobyć pieniądze na zawodników, bo jest dużo takich miejsc. I to powinien wskazywać PZJ. Trzeba wykonywać swoją pracę, a nie kłócić się o wszystko. Konrad Rychlik pracował z nami, żył tym, a teraz nie ma nikogo na jego miejsce. Jak pan, panie prezesie zamierza pomóc mojemu klubowi?
Michał Szubski – Po odejściu Pana Konrada Rychlika dział sportu ma strukturę macierzową. Pracownicy mają co prawda wydzielone zadania, którymi się zajmują, ale będziemy dążyć do tego aby każdy z nich był w stanie zastąpić kogoś innego ze swojego działu. Mam nadzieję, że w sprawach zgłoszeń i rejestracji nie zawiedziemy naszych zawodników. Przełom roku z pewnością będzie dla całego Biura swoistą próbą sprawności działania.
Przedstawiciel Rady Związku Jacek Wolski zapewnił, że reprezentowane przez niego ciało wypełnia swoje zadania, także w kwestiach personalnych. Nieprawidłowości biorą się – jego zadaniem – z problemów komunikacyjnych pomiędzy Zarządem a członkami Związku: - Zarząd nie do końca wypełnia wolę porozumienia i dialogu ze środowiskiem jeździeckim. Zaproponuję zmianę w Statucie, która wymusi dialog: powołanie komisji wewnętrznych, które raz w roku, obligatoryjnie, uczestniczyłyby w konferencjach środowiskowych i opiniowały sprawy szkoleniowe oraz dotyczące wyborów komisji.
Do spraw statutowych nawiązał też Wojciech Pisarski: - Dowiadywałem się u Przewodniczącego Komisji Statutowej ile osób meilowo skomentowało projekt statutu – okazało się, że trzy. To jest skala zainteresowania sportem ludzi Związku. A jeśli mowa o transparentności, to menedżerem Komisji Powożenia nie jest ojciec zawodnika, ale wręcz zawodnik.
Prezes Szubski odpowiedział: - Ta sprawa nie jest przez środowisko powożeniowe kontestowana. Podobnie jest w sportowych rajdach konnych. Czy zabronić tym zawodnikom startów jeśli zostają menedżerami?

Dyskusję zakończyło obszerne wystąpienie Marcina Szczypiorskiego: - Współczuję prezesowi Szubskiemu. Boli mnie to, co się dzieje, bo bez dialogu nic nie rozwiążemy. Jestem przerażony tym, co dzieje się w środowisku, na portalach, blogach. Nieszczęście zaczęło się gdy rozpadł się nasz Zarząd.
Jeździectwo ma zawsze pod górkę – za naszych czasów nie było lepiej. Problemy zaczęły się za prezesury pana Abgarowicza. Niesłusznie postawiono kreskę po tym co było. Trzeba zajrzeć do materiałów Rady Związku, bo uchwały ciała kontrolnego nie były realizowane. Zmiany nie szły w dobrym kierunku. Nie informowano nas o ważnych sprawach.
TORIS. Czym dla nas był program TORIS nie wiedzieli ci, którzy przejęli od nas Związek. Nie zapytali, nie zainteresowali się. My kupiliśmy TORIS świadomie, miał być bazą danych koni i zawodników. Miał rozwiązać wszystkie problemy informatyczne. Mieliśmy zastrzeżenia do pracy firmy, która tworzyła, zarządziliśmy audyt, poprawki były wdrażane. Nie rozumiem dlaczego brak kontynuacji. Program byłby pomocny w Biurze na poziomie wszystkich dyscyplin. Gdyby działał – rozwiązałby problemy informatyczne Związku.
ARTEMOR jest dla mnie niezrozumiały, a kosztował pół miliona złotych. Trzeba to wyjaśnić.
ME WKKW w Strzegomiu – błędna decyzja Zarządu w poprzednim składzie, bo koszty są ogromne. Będzie nagonka na Związek za złe organizowanie ME w 2017 r.
MARGINALIZACJA SPORTU. Nie rozumiem, dlaczego sport jest marginalizowany, nie ma szefa sportu wyczynowego. Ja wiem, że dzieci są ważne, ale sport jest najważniejszy.
PIENIĄDZE. Uczulam, żebyście nie zachłystywali się pieniędzmi, które nadplanowo dostaliśmy od MSiT. Nie wydawajcie tych pieniędzy bez sensu, bo się nie rozliczycie. Państwowe pieniądze są bardzo niewygodne. Kiedyś można było pomagać organizatorom zawodów teraz nie. Zawodnicy nie dostają pieniędzy na duże zawody. Ostrzegam: trzeba jasno powiedzieć na co nas stać z dotacji państwowych. Trzeba planować treningi, starty. Sport to planowanie.
SZKOLENIE KADR. Byliśmy za deregulacją, ale nie w takiej formie. Nauczenie się trenowania to wielka sztuka – nie można tego robić bez przygotowania.
ODZNAKI są konieczne. Tak nas kiedyś uczono i tak musi być. Nasz sport jest bardzo złożony. Odznaki są po to, żeby startujący w zawodach miał podstawy wyszkolenia.
TRENERZY KADRY. Nie rozumiem, jak można było dopuścić do tych kontraktów. Andreas Dibowski to wyrzucone pieniądze. On sam startuje więc nikim się nie zajmie.
FUNKCJA MENEDŻERA wzięła się stąd, że miałem dość użerania się z otoczeniem – ktoś musiał być odpowiedzialny za poszczególne konkurencje. Wybory na menedżera skoków były zmanipulowane. Wyraziłem wtedy opinię, że Marek Kaźmierczak się nie nadaje. W każdej dyscyplinie powinien być etatowy pracownik – menedżer.
STATUT. Statut z 2012 roku wymaga generalnej przeróbki. Chętnie podzielę się doświadczeniami. Podstawowe pytanie brzmi: za co odpowiada PZJ, bo za wszystko odpowiadać nie może, choćby dlatego, że są WZJ-y. Sprawa zasadnicza – zmiana klucza wyboru delegatów na zjazd.

Prezes PZJ Michał Szubski: - Uważam, że warto się nawzajem słuchać. Nie zaskoczyły mnie wątki personalne tej dyskusji, choć szkoda, że zdominowały naszą dyskusję. Moim zdaniem kluczem do długofalowych pozytywnych zmian jest zmiana ordynacji wyborczej delegatów.
Młodzież nie bardzo interesuje się sprawami Związku więc trzeba ją do tego zachęcić. Młodzi ludzie nie mogą stać z boku i niemo „kibicować” wojnom na „górze”.
Jako Zarząd, w krótkiej perspektywie mamy dwa fundamentalne cele – jawność i kolegialność naszej pracy, drugi – transparentność finansów Związku. Będziemy publikować zarówno informacje o naszej pracy, jak i wszystkie informacje finansowe. Zaczniemy od przedstawienia rozliczenia 2015 roku.
Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z decyzją Zarządu do 15 grudnia można składać kandydatury na funkcję menedżera skoków. Do czego bardzo zachęcam. Jeszcze przed końcem roku Zarząd postara się rozstrzygnąć to postępowanie konkursowe. Mam nadzieję, że zgłoszą się osoby merytorycznie przygotowane i chętne do pracy.
Optymistyczne jest to, że mimo wielu konfliktów środowiskowych jest w Polsce coraz więcej dobrych ośrodków jeździeckich i coraz więcej ludzi jeździ konno. Wspierajmy ten trend odkładając na bok wzajemne animozje personalne.

Opr. Barbara Krasowska

Powyższy artykuł jest dostępny w formacie PDF >>POBIERZ<<

 

Poniżej publikujemy oficjalne sprostowanie Pana Marcina Szczypiorskiego do powyższego opracowania.

Szanowni Panowie,

Uprzejmie proszę o oficjalne sprostowanie mojej wypowiedzi podczas spotkania na warszawskim Torwarze, które zorganizował w dniu 2.12.2015 Warszawsko – Mazowiecki Związek Jeździecki Zarządem PZJ.
Przeczytałem uważnie zamieszczone na stronie internetowej Związku sprawozdanie z powyższego spotkania i mam zastrzeżenia do rzetelności tej informacji.
Moim zdaniem, jeżeli publikuje się tego rodzaju dokument (ważny dla środowiska, zwłaszcza w obecnej sytuacji !) należy albo sporządzić stenogram, czyli wierne oddanie tego co naprawdę powiedział zabierający głos, albo uczciwie streścić sens danego wystąpienia. W moim przypadku stało się inaczej, a z uwagi na wagę poruszonych przeze mnie spraw, nie mogę zgodzić się na ich wypaczenie w przedstawionej informacji na Państwa stronie. Nie wnikając w zawartość wypowiedzi innych dyskutantów, w moim przypadku proszę o sprostowanie dwóch istotnych wątków wypowiedzi, a mianowicie:

- sprawy zatrudnienia zagranicznych trenerów kadry narodowej,
- planowanej organizacji na terenie Strzegomia w roku 2017 Mistrzostw Europy Seniorów we wkkw.

W pierwszej sprawie, poruszając fakty zatrudnienia zagranicznych trenerów kadry w dyscyplinie skoków i wkkw, powiedziałem że jest to nieuzasadnione marnotrawienie pieniędzy, zarówno państwowych (dotacji budżetowej) jak i dochodów własnych PZJ. Podałem dokładne kwoty (według posiadanej wiedzy) oraz zwróciłem uwagę na brak efektywności pracy obu szkoleniowców (czynnych zawodników).
Nie kwestionowałem fachowości obu zatrudnionych przez PZJ szkoleniowców, bo nie miałem do tego podstaw. Peter Geerink jest z pewnością dobrym jeźdźcem, ale czy szkoleniowcem ? Natomiast koszty tego kontraktu, średnio w wysokości 22.000 zł miesięcznie (kontrakt zawarty na 10 miesięcy), są /były/ decyzją złą, o czym mówiłem w moim wystąpieniu. Ponadto składowe wynagrodzenia, pochodzące w trzech źródeł (środki z dotacji budżetowej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dochodów własnych PZJ) jest delikatnie rzecz ujmując nieuczciwe. Dotyczy to zwłaszcza FRKF, z którego finansowane jest szkolenie i starty kategorii młodzieżowych – stawiam więc retoryczne pytanie jak z tego kontraktu korzystali nasi juniorzy i młodzi jeźdźcy.
Dodatkowo moje wątpliwości co do tego kontraktu budzi efektywność szkolenia, czyli korzyści jakie z zatrudnienia P.Geerinka mieli zawodnicy kadry seniorów – ilu z tego skorzystało ! Według mojej wiedzy nieliczni, co obrazuje znikoma frekwencja na kilku zorganizowanych klinikach.
Nie mam żadnych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności Andreasa Dibowskiego (wkkw), ale moje wątpliwości budzi fakt czynnego udziału jako zawodnika kadry niemieckiej, w kontekście obowiązków jakie przed Nim stanęły - trenera narodowej polskiej reprezentacji. Osobiście (podczas I.O. 2008 - w Hong Kongu) proponowałem A.Dibowskiemu objęcie funkcji trenera naszej kadry. Wówczas, pomagający Pawłowi Spisakowi A. Dibowski odpowiedział, że chętnie nawiąże szerszą współprace, ale po zakończeniu swojej kariery sportowej. Powiedziałem więc w moim wystąpieniu, że wydawanie z budżetu PZJ 100.000 zł (bo o takich środkach wiem) jest nieuzasadnione, zwłaszcza w kontekście kiedy startuje sam na zawodach, podczas których ma się opiekować polskimi jeźdźcami. Ci którzy mają pojęcie jak absorbujący jest start w zawodach wkkw, chyba przyznają mi rację, że startując samemu na kilku koniach (a są to fakty łatwe do sprawdzenia), nie ma czasu na zajmowanie się przygotowaniem do startu swoich podopiecznych !
Co do drugiej sprawy – organizacji ME Seniorów w Strzegomiu w roku 2017, powiedziałem, że błędem było ze strony Zarządu PZJ podpisanie tak niekorzystnej dla Związku umowy z bezpośrednim Organizatorem oraz Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI. Wydawanie 150.000 CHF z budżetu PZJ (pierwsza transza do FEI już została przelana) oraz brak pewności czy Organizator zdobędzie niezbędne środki (wg. mojej wiedzy - ok. 5.000.000 zł) na przeprowadzenie ME, jest (było) ze strony poprzedniego składu Zarządu działaniem nieodpowiedzialnym. Ponadto zwróciłem uwagę na obecną sytuację sportową (wyniki) naszej kadry narodowej dyscypliny wkkw. Nie mając (na dzień dzisiejszy) szans na zbudowanie reprezentacji, która będzie przygotowana do uzyskania dobrego wyniku – organizowanie w Polsce tej rangi zawodów jest działaniem na szkodę wizerunku Związku. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby na początku obecnej kadencji Zarządu (rok 2013), poważnie potraktowano fakt przyznania Polsce (Strzegomiowi) ME. Wówczas mieliśmy ponad cztery lata na zbudowanie reprezentacji z szansami na dobry wynik w roku 2017, obecnie szanse są znikome i to miałem na myśli, krytycznie patrząc na planowane po raz pierwszy w Polsce seniorskie ME w olimpijskiej dyscyplinie wkkw. W żadnym przypadku nie miałem na myśli krytyki Strzegomia, na terenie którego odbyły się już światowej rangi zawody wkkw (Finał Pucharu Świata, MEJ i MEMJ oraz kilkakrotnie CCIO/CCI/CIC).
Wiem natomiast z własnych doświadczeń (i innych związków sportowych) co może spotkać Związek (oraz organizatora) o ile wynik sportowy będzie słaby, a organizatorowi zabraknie środków na pokrycie kosztów zawodów. Podczas spotkania, jako przykład podałem ME Kuców w Jaszkowie, kiedy to sportowo dostaliśmy lanie, a oczekiwania Organizatora znacznie wykraczały poza możliwości finansowe PZJ.
Tak więc moje wystąpienie w tych dwóch sprawach miało na celu tylko i wyłącznie życzliwe zwrócenie uwagi na zaistniałe problemy obecnego Zarządu (spadkobiercy poprzedniej ekipy), a w żadnym przypadku nie miało na celu „dołożenie” komukolwiek, to nie w moim charakterze !
Licząc na zamieszczenie powyższego sprostowania, pozostaję ze sportowym pozdrowieniem.

Marcin Szczypiorski