SZYBKIE LINKI:

Uchwała Zarządu w sprawie KN w skokach przez przeszkody

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

02.12.2015

W dniu 2 grudnia 2015r. Zarząd PZJ podjął następującą Uchwałę:

Zarząd, podejmując decyzję o weryfikacji składu Kadry Narodowej kierował się chęcią włączenia jak najliczniejszej grupy zawodników, którzy osiągnęli dobre wyniki sportowe w drugiej połowie roku w jej skład, tak aby mogli oni skorzystać do końca roku z dofinansowania startów, z korzyścią dla rozwoju swojej sportowej kariery.

Skład kadry, wyliczenia wyników sportowych, regulamin i tabela minimalnych kryteriów sportowych zostały opublikowane na stronie Związku w jednym miejscu, po to aby wszystkie zainteresowane osoby mogły sprawdzić prawidłowość wyliczenia progów kwalifikacyjnych, jak również po to aby zobiektywizowanie kryteria powołania KN były powszechnie znane i mogły podlegać kontroli ze strony środowiska jeździeckiego.

Wyliczenia zostały wykonane na podstawie regulaminu i tabeli minimalnych kryteriów sportowych przygotowanych i uchwalonych w 2014 roku oraz następujących założeń:
W przypadku zawodników, którzy zostali powołani do kadry, a nie byli w niej wcześniej, zgodnie z regulaminem brano pod uwagę pół roku wstecz /od 1 maja/ i wymagane były min. 3 wyniki.
W przypadku zawodników, którzy byli w kadrze wcześniej brano pod uwagę ostatnie 3 miesiące /od 1 sierpnia/ i wymagany był min. 1 wynik.
Konkurs 140-160 na CSI **-W lub CSI***-W jest liczony jak GP na CSI ***ponieważ jest to konkurs specjalny - trudniejszy niż standardowe konkury na tych zawodach.
Zarząd biorąc pod uwagę wskazywane błędy w wyliczeniach przedstawionych przez Menedżera Dyscypliny, postanowił zawiesić wykonanie swojej uchwały w części dotyczącej odwołania części zawodników z KN, utrzymując w mocy powołanie nowych członków kadry.