SZYBKIE LINKI:

Zarząd PZJ ogłasza przetarg na wybranie firmy produkującej odzież dla Kadry Narodowej i odzież reklamową

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

12.05.2016

Uchwałą nr U/988/7/E/2016 z dnia 12.05.2016r. Zarząd PZJ ogłasza przetarg nieograniczony, niepodlegający ustawie o zamówieniach publicznych, na wykonanie elementów garderoby zawodników Kadry Narodowej i elementów garderoby reklamowej Polskiego Związku Jeździeckiego.

Przetrag dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zapraszamy do udziału w przetargu:

SIWZ (do pobrania: tutaj), przedstawia wszelkie informacje odnośnie zapotrzebowania w zakresie garderoby dla Kadry Narodowej i garderoby reklamowej PZJ.

Propozycja wzoru umowu (do pobrania: tutaj).

Logotyp PZJ w formacie .pdf (do pobrania: tutaj).