SZYBKIE LINKI:

Zwiększenie dotacji MSiT

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.11.2015

W ostatnich dniach zarząd PZJ otrzymał z Ministerstwa Sportu informację o zaakceptowaniu naszych wniosków i przyznaniu dodatkowych kwot dotacji na finansowanie dyscyplin olimpijskich i parajeździectwa. Niestety nie zyskał aprobaty nasz kolejny wniosek na wsparcie dyscyplin nieolimpijskich. 

Łączna kwota już potwierdzonych dodatkowych dotacji to 640 tysięcy złotych.Dla porównania zeszłoroczne jesienne dodatkowe środki opiewały na kwotę 322 tysiące złotych.

Opracowanie szczegółowych planów akcji sportowych, przygotowanie i złożenie wniosków mogących liczyć na pozytywne rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym, a zwłaszcza ich dokumentacyjne rozliczenie do końca roku wymaga od kierujących dyscyplinami i pracowników biura dużego zaangażpowania. Na zgodne z planem wydanie i rozliczenie środków, mamy mniej niż dwa miesiące. 

Apelujemy do zawodników o zrozumienie dla konieczności sprawnego stosowania przyjętych przez ministerstwo procedur i terminów rozliczania akcji sportowych.

To czy wykorzystamy w całości dodatkowe fundusze, wspierające zwłaszcza dyscypliny olimpijskie, czy jako nie rozliczone środki będziemy je w ostatnich dniach roku zwracać do budżetu ministerstwa, zależy tak od pracowników jak i zainteresowanych zawodników.

Poniżej wykres obrazujący podział środków w 2015 i 2014.

>>LINK<<

Dla zainteresowanych poszczególne zadania i ich kwoty.

>>LINK<<