SZYBKIE LINKI:

Sport

Kolegium Sędziów PZJ

Kolegium Sędziów

Skład Kolegium Sędziów: 

Jacek Wisłocki- Przewodniczący KS PZJ - dyscyplina skoki przez przeszkody

Marlena Gruca - Rucińska - dyscyplina ujeżdżenie 

Józef Śnieżek - dyscyplina WKKW 

Czesława Grycz - dyscyplina powożenie

Małgorzata Mastalerczyk - Sekretarz

Paweł Kleszcz - dyscypliny: sportowe rajdy konne, woltyżerka i reining

Zbigniew Seibt - Komisarz Generalny

 

>>> REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW  obowiązuje od 18.09.2018 r.

 

Druk Sprawozdania Delegata Sędziowskiego PZJ

Delegat Sedziowski PZJ jest zobowiązany przeslać ze swojego adresu mailowego do biura PZJ wypełniony druk SPRAWOZDANIA DELEGATA SĘDZIOWSKIEGO PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów

>PZJ Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego wersja 24.08.2017 r. .doc

 

Druk wniosku o nadanie licencji PZJ  Osobie Oficjalnej. Wypełniony i podpisany druk wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną należy przesłać wyłącznie na adres mailowy pzj@pzj.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11D.

>> link do Wniosku o Nadanie / Przedłużenie Licencji PZJ Osobie Oficjalnej

 

Arbiter Stylu Konia – Dyscyplina Skoki przez Przeszkody

Arbitrem stylu konia w dyscyplinie skoków przez przeszkody może zostać osoba która: - odbędzie praktyki i uzyska pozytywną opinię dwóch arbitrów stylu z aktualnej listy PZJ; - posiada aktualne uprawnienia i licencję szkoleniowca PZJ. Warunki uzyskiwania uprawnień i licencji

 

Lista sędziów posiadających uprawnienia:

Promotorzy i Wykładowcy Kursów Podstawowych i Seminariów Licencyjnych

 

Gospodarze Torów i Delegaci Techniczni

Lista Gospodarzy Torów i Delegatów Technicznych Lista wykładowców i promotorów dla Gospodarzy Torów i Delegatów Technicznych

 

Obsady i stawka dzienna osoby oficjalnej

Obsady osób oficjalnych

Stawka dzienna osoby oficjalnej w 2018 roku wynosi 214,00 PLN

 

KSIĄŻECZKA PEŁNIONYCH FUNKCJI NA ZAWODACH

 

Programy kursów podstawowych

Program A
Program B
Program C

 

 PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ

>>> Protokół nr 1-2017 z dnia 04.09.2017 r.

>>> Protokół nr 2-2017 z dnia 03.12.2017 r.

>>>Protokół nr 3-2018 z dnia 12.02.2018 r.

>>> Protokół nr 3-2018 z dnia 19.04.2018 r.

>>> Protokół nr 4 - 2018 z dnia 15.05.2018 r.

>>> Protokół nr 5 - 2018 z dnia 08.06.2018 

>>> Protokół nr 6 - 2018 z dnia 10.08.2018 r.

>>> Protokół nr 7 - 2018 z dnia 29.08.2018 r.

>>> Protokół nr 8 - 2018 z dnia 26.09.2018 r.

>>> Protokół nr 9 - 2018 z dnia 01.10.2018 r.

>>> Protokół nr 10 - 2018 z dnia 21.10.2018 r.

>>> Protokół nr 11 - 2018 z dnia 25.10.2018 r.

>>> Protokół nr 12 - 2018 z dnia 06.11.2018 r.

>>> Protokół nr 13 - 2018 z dnia 22.11.2018 r.

>>> Protokół nr 14 - 2018 z dnia 08.12.2018 r.

>>> Protokół nr 15 - 2018 z dnia 21. 12. 2018 r.