SZYBKIE LINKI:

Sport

Kolegium Sędziów PZJ

Kolegium Sędziów

Skład Kolegium Sędziów: 

Jan Posłuszny - Przewodniczący KS PZJ i Komisarz Generalny

Sławomir Pietrzak - Dyscyplina WKKW i Ujeżdżenie

Anna Stanek - Skoki przez Przeszkody

Sylwia Bogacz - Powożenie

Joanna Mularczyk - Sekretarz

Paweł Kleszcz - Sportowe Rajdy Konne, Woltyżerka i Reining

 

Druk Sprawozdania Delegata Sędziowskiego PZJ

Delegat Sedziowski PZJ jest zobowiązany przeslać ze swojego adresu mailowego do biura PZJ wypełniony druk SPRAWOZDANIA DELEGATA SĘDZIOWSKIEGO PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów

>PZJ Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego wersja 24.08.2017 r. .doc

Druk wniosku o nadanie licencji PZJ  Osobie Oficjalnej. Wypełniony i podpisany druk wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną należy przesłać wyłącznie na adres mailowy pzj@pzj.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11D.

>> link do Wniosku o Nadanie / Przedłużenie Licencji PZJ Osobie Oficjalnej

Arbiter Stylu Konia – Dyscyplina Skoki przez Przeszkody

Arbitrem stylu konia w dyscyplinie skoków przez przeszkody może zostać osoba która: - odbędzie praktyki i uzyska pozytywną opinię dwóch arbitrów stylu z aktualnej listy PZJ; - posiada aktualne uprawnienia i licencję szkoleniowca PZJ. Warunki uzyskiwania uprawnień i licencji

Lista sędziów posiadających uprawnienia:

Promotorzy i Wykładowcy Kursów Podstawowych i Seminariów Licencyjnych

Gospodarze Torów i Delegaci Techniczni

Lista Gospodarzy Torów i Delegatów Technicznych Lista wykładowców i promotorów dla Gospodarzy Torów i Delegatów Technicznych

Obsady i stawka dzienna osoby oficjalnej

Obsady osób oficjalnych

Stawka dzienna osoby oficjalnej w 2018 roku wynosi 214,00 PLN

Programy kursów podstawowych

Program A
Program B
Program C

 PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ

>>> Protokół nr 1-2017 z dnia 04.09.2017 r.

>>> Protokół nr 2-2017 z dnia 03.12.2017 r.

>>>Protokół nr 3-2018 z dnia 12.02.2018 r.

>>> Protokół nr 4 - 2018 z dnia 15.05.2018 r.

>>> Protokół nr 5 - 2018 z dnia 08.06.2018 

>>> Protokół nr 6 - 2018 z dnia 10.08.2018 r.