SZYBKIE LINKI:

O PZJ

Projekty

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadawane pytania, za które szczerze i serdecznie dziękujemy, bo świadczą o Państwa zainteresowaniu zagadnieniem, pragniemy poinformować, że z uwagi na specyfikę funduszy unijnych i tzw. perspektywy unijne (koniec jednej i początek nowej) obecnie nie jest prowadzona rekrutacja do żadnego projektu, projekty tu opisane są kończone (lub zakończyły się), a PZJ nie ma technicznej możliwości rozpoczęcia jakiegokolwiek nowego projektu wcześniej niż w przyszłym roku.

Jedyne istniejące dziś możliwości mogą w niektórych przypadkach dotyczyć właścicieli i etatowych pracowników firm - osób w wieku powyżej 45 lat.

Z wyrazami szacunku
Maciej Kania

Programy unijne realizowane przez PZJ:

a) Przedsiębiorstwa przemysłu końskiego w województwie lubuskim

Projekt „Szkolenia dla przedsiębiorstw przemysłu konnego”, którego realizatorem jest Polski Związek Jeździecki, skierowany jest do przedsiębiorstw oraz ich pracowników, właścicieli, kadry zarządzającej przemysłem konnym.

Przedsiębiorstwa, które mogą być beneficjentem projektu muszą:
• posiadać siedzibę, filię lub oddział w woj. lubuskim,
• zatrudniać nie więcej niż 49 pracowników.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące kursy:
• instruktora sportu w jeździectwie (dla 20 uczestników),
• prawa jazdy kat. B+E i C (dla 50 uczestników),
• konwojenta (dla 20 uczestników).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie konnowbiznes.pl.

b) Przemysł konny - szkolnictwo zawodowe

Projekt „Przemysł Konny – szkolnictwo zawodowe” realizowany jest przez Polski Związek Jeździecki oraz Polski Związek Hodowców Koni w partnerstwie z Niemiecką Szkołą Jazdy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego modelu kształcenia w zakresie dotyczącym jeździectwa i hodowli koni w polskim systemie kształcenia zawodowego. Po wielu miesiącach przygotowań powstał program kwalifikowanego kursu zawodowego, po którym oprócz bezcennego doświadczenia, uczestnicy otrzymują tytuł Technika Hodowli Koni i zwiększone szanse na zatrudnienie w dowolnym sektorze przemysłu konnego.

Kurs składa się z trzech części:
• zajęć teoretycznych realizowanych w trybie zaocznym w postaci zjazdów,
• warsztatów prowadzonych przez doświadczonych praktyków
• praktyk, odbywanych w najlepszych ośrodkach jeździeckich i hodowlanych na terenie województwa mazowieckiego.
Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny!

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie horse-education.pl.

c) Kadry przemysłu końskiego w województwie mazowieckim

Projekt „Kadry przemysłu konnego w województwie mazowieckim”, realizowany przez Polski Związek Jeździecki, skierowany był do dorosłych osób związanych z przemysłem konnym, zatrudnionych w województwie mazowieckim i nieprowadzących własnej działalności gospodarczej, chcących z własnej inicjatywy nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i umiejętności zawodowe poza godzinami pracy. Nabór prowadzony był z preferencją kobiet wobec mężczyzn w stosunku 60:40%. Ogólnie, celem projektu była aktywizacja i rozwój zawodowy osób związanych z „przemysłem konnym”.

W ramach projektu przeprowadzono kilka różnych, bezpłatnych kursów o łącznej ilości 540 miejsc dla 340 uczestników. Każda osoba korzystająca z wybranej formy wsparcia odbyła innowacyjne warsztaty z komunikacji interpersonalnej – Horse Assisted Education.

Projekt poprzedzony był konferencją upowszechniającą:
• informacje o projekcie,
• fakty dotyczące rozwoju przemysłu konnego,
• informacje o szansach, jakie rozwój przemysłu konnego stwarza na rynku pracy w województwie mazowieckim.

Bardzo dziękujemy za udział i zainteresowanie.
Szczegóły na temat kursu: przemyslkonny.pl