SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Specjalistycznej Odznaki - Powożenie - obowiązuje od 8 VI 2018 r.

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych - powożenie 2018

Regulamin Halowego Pucharu Polski w Powożeniu (HPP-D), sezon 2017/2018 akt.

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji w dyscyplinie Powożenia - 2017

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Programy ujeżdżenia -powożenie 2015 - zestawienie