SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin E 2017 wersja clean

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Woltyżerce 2015

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w Woltyżerce 2015 (wersja z zaznaczonymi zmianami)

Kryteria kwalifikacyjne na imprezy rangi Mistrzowskiej w 2015

Procedura dokonywania zgłoszeń na zawody międzynarodowe