SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Oświadczenie właściciela konia

Normy na klasy sportowe A 2015 - nowe

Organizacja szkolenia zawodników Kadry Narodowej - aplikacja

Aplikacja MP-A 2016

Aplikacja HPP-A 2016

Projekt Regulaminu powoływania Kadry Narodowej 2015

Regulamin powoływania do udziału w zawodach międzynarodowych, 2015

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Ujeżdżeniu