SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin B 2016 mark up

Regulamin PLJ 2016

Pomiary - Kuce i Małe Konie

Przepisy o Gospodarzach Toru w skokach przez przeszkody - 2016

Regulamin powoływania Kadry Narodowej - skoki

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Przepisy Skoki Przez Przeszkody ob. od 21.03.2014 r.

Kadra Narodowa w dyscyplinie skoków 2013 - min. kryteria sportowe