SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Stawka Ekwiwalentu 2017

Uchwała Zarządu PZJ dotycząca komisarzy z listy FEI

Warunki uzyskiwania uprawnień do licencji Arbiter Stylu Konia

Regulamin Kolegium Sędziów