SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Tory Przeszkód: Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

POMOCNICZY ZESTAW PYTAŃ - Złota Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

POMOCNICZY ZESTAW PYTAŃ - Srebrna Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

POMOCNICZY ZESTAW PYTAŃ - Brązowa Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie - wersja mark up - ob. od 1 IV 2019

Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie - wersja clean - ob. od 1 IV 2019

Regulamin Specjalistycznych Odznak Jeździeckich - Powożenie, Woltyżerka i Rehning akt. 08.06.2018 r.

Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie ob. do 1 IV 2019

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - wytyczne

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - zestaw pytań