SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Przyznawania Punktów Rankingowych w SRK - 2017

Regulamin Sportowego Rajdowego Pucharu Jeździeckiego - 2017

Regulamin OOM 2017

Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni obow. od 15.03.2017 r.

FEI Przepisy WKKW, edycja 2017

Regulamin Zgłaszania Drużyn

Regulamin Organizacji Zawodów

Regulamin Kadry Narodowej Polo

Przepisy Gry w Polo

Stawka Ekwiwalentu 2017