SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Załącznik nr.2 do Regulaminu WKKW 2017; kwalifikacje do ZK

Załącznik nr. 1 do Regulaminu WKKW 2017

Regulamin A 2017 wersja clean

Regulamin A 2017 wersja mark-up

Regulamin C 2017 wersja clean

Regulamin C 2017 wersja mark-up

Regulamin E 2017 wersja clean

Regulamin B 2017 wersja clean

Regulamin B 2017 wersja mark-up

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.