SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin B 2017 wersja mark-up

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.

Regulamin DiM 2017

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji w dyscyplinie Powożenia - 2017

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji Polski Kuców B - 2017

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017 r.

Regulamin Zmiany Barw Klubowych ob. od 01.01. 2018 r.

Regulamin Powoływania Par do KN w Parajeździectwie - 2018

Regulamin Powoływania Reprezentacji na ME w Ujeżdżeniu w roku 2016

REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW KRAJOWYCH - UJEŻDŻENIE 2016