SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji Polski Kuców 2017 B

Regulamin DiM 2017

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji w dyscyplinie Powożenia - 2017

Regulamin Rozgrywania ZO D i M B na Kucach i Małych Koniach 2017 - wersja mark up

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji Polski Kuców B - 2017

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017 r.

Regulamin Zmiany Barw Klubowych ob. od 01.09. 2014 r.

Regulamin HPP WKKW 2016 / 2017

Regulamin HPP-B 2016/2017