SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU POLSKI WKKW - 22.10.2015

Regulamin Sądu Dyscyplinarnego

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego

Zasady Szkolenia PZJ 19 marca 2015

Przepisy o Gospodarzach Toru Skoki przez przeszkody 2015

Rejestr wypadków WKKW 2015

Projekt zmian w Statucie PZJ

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Umowa określająca zasady uczestnictwa zawodnika w Kadrze Narodowej A