SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Komisji SRK

Regulamin C 2017 wersja clean

Regulamin C 2017 wersja mark-up

Regulamin B 2017 wersja clean

Regulamin B 2017 wersja mark-up

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.

Regulamin DiM 2017

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji w dyscyplinie Powożenia - 2017

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji Polski Kuców B - 2017

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017 r.