SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Przepisy o Gospodarzach Toru Skoki przez przeszkody 2015

Projekt zmian w Statucie PZJ

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Umowa określająca zasady uczestnictwa zawodnika w Kadrze Narodowej A

Oświadczenie właściciela konia

Normy na klasy sportowe A 2015 - nowe

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - wytyczne

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - zestaw pytań

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - wytyczne

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - zestaw pytań