SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni 2015 - Sportowe Rajdy Konne

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Woltyżerce 2015

Organizacja szkolenia zawodników Kadry Narodowej - aplikacja

Aplikacja MP-A 2016

Aplikacja HPP-A 2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania do Kadry Narodowej SRK (Ankieta)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych dotyczący Osób Niepełnosprawnych (LL-ON)

Programy ujeżdżenia -powożenie 2015 - zestawienie